اعتراف به گناه در زندگی مشترک درست یا نادرست؟ نظر روانشناسان در این مورد چیست؟ آیا اگر احساس گناه می کنید باید به آن اعتراف کنید؟ آیا این باور می تواند خطرناک باشد؟

این باور غلط از دیگر باورها خطرناک تر است. در مقالات قبلی ذکر شد که در ازدواج خوب بعضی از موضوعات بهتر است ناگفته باقی بمانند و بیان تمام اطلاعات ممکن است زندگی اشخاص را به نابودی بکشاند.

در ازدواج و زندگی مشترک یک سری از حرف ها باید ناگفته باقی بمانند. بیان همه اطلاعات با جزئیات ممکن است رابطه و زندگی مشترک را به سمت نابودی بکشاند.

اعتراف به گناه در زندگی مشترک از نظر روانشناسی

چندین سال پیش زمانی که در مورد ازدواج و مشکلات زناشویی سخنرانی می کردم یکی از حضار موضوعی را بیان کرد که جمع را بهم ریخت. او بیان داشت که در روزگار کنونی روابط باز از سمت جوانان پذیرفته شده است.

 او بیان داشت که حسادت به دلیل باور اشتباهی است که زوجین یکدیگر را مالک هم می دانند و بیان کرد که او و همسرش از تمام ارتباطات یکدیگر خبر دارند و این کار باعث نزدیک شدن آن ها به یکدیگر می شود. بحث اوج گرفت، بسیاری از افراد مخالف بودند و بعضی ها با او موافقت می کردند.

سال پیش او و همسرش برای مشاوره پیش از طلاق به من مراجعه کردند،

 رابطه آن ها کاملا از هم پاشیده بود، دعواهای روزانه باعث شده بود که آن ها چیزهایی را که از گذشته یکدیگر می دانستند برعلیه یکدیگر استفاده کنند.

اعتراف به گناه در زندگی مشترک

آیا اعتراف به گناهان زندگی را بهتر می کند؟

آدم ها متفاوت هستند و نمی شود یک چارچوب و اصول برای رفتار همه انسان ها تعیین کرد و اصرار داشت که کسی که از این چارچوب خارج شود به مشکل برمی خورد.

صد در صد آدم هایی وجود دارند که همه چیز را با همسرشان در میان می گذارند و از هیچ جزئیاتی دریغ نمی کنند.

شاید زندگی آن ها ادامه پیدا کند ولی تحقیقات و مشاهدات نشان می دهد که زوجین در رابطه باید برای خود حریم شخصی قائل شوند و لازم نیست راجع به اتفاقات گذشته که تاثیری در آینده آن ها ندارد صحبت کنند.

مدت ها پیش فردی پیش من آمد او به همسرش خیانت کرده بود و حال می خواست این را به او بگوید دلیلش هم این بود که  می خواست احساس بهتری پیدا کند و همسرش بداند که می تواند به او اعتماد کند.

توصیه من به او این بود که حالا که پشیمان شده است زندگی خود را خراب نکند و بجای این کار به همسر خود بیش تر عشق بورزد و اینگونه حال و احساس بهتری پیدا کند.

پس از مدتی پیش من آمد و بیان کرد که همه چیز را به همسرش گفته است و حال همسرش قصد جدایی دارد و نمی تواند خیانت او را ببخشد. 

نکته مهم در این قضیه دروغ گفتن یا پنهان کاری نیست بلکه ممکن است اتفاقاتی وجود داشته باشد که گفتن آن ها هیچ سودی نداشته و تنها خانواده و رابطه شما را خراب کند.

باورهای مخرب در زندگی مشترک

باور مخربی که می تواند زندگی شما تحت تاثیر قرار دهد: