خانواده (حل معجزه آسا مشکلات و اختلافات)


مقالات و آموزش در زمینه خانواده شامل: 

خانواده چیست؟

در خانواده ی سنتی، تعدادی از کارکردها که در خانواده ی نوین بر عهده سایر مؤسسات است، در ردیف مسئولیت های خانواده به حساب می آید. 

خانواده قبول می کند که آموزش و پرورش اعضای خود را انجام دهد، برای افرادش کار تهیه کند، وسایل گذراندن اوقات فراغت آن ها را تدارک ببیند، تسهیلات رفاهی فراهم کند، امکانات اقتصادی ایجاد کند و حتی به افراد خانواده آموزش های مذهبی بدهد.

شبکه روابطی که بر اساس آن اعضای یک خانواده در پیوند و ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند زیر نفوذ قوانین، آداب و رسوم و سنت هایی است که پایگاه ها و نقش های افراد را تعیین می کند.

خانواده چیست کاکرد و نقش خانواده

کارکرد و نقش خانواده چیست؟

در دنیای معاصر علیرغم اختلاف قابل توجهی که در نقاط مختلف از نظر کارکرد های خانوادهوجود دارد موارد زیر را می توان به عنوان کارکردهای اصلی خانواده در نظر گرفت:

کارکرد زیستی خانواده چیست؟

تولید مثل. این گزینه معمولاً اساسی ترین کارکرد زیستی خانواده است. در این مورد تنظیم رابطه ی جنسی تنها بخشی از یک زمینه اساسی است.

 برای این که جامعه باقی بماند باید رویه هایی را پیش گرفت که جایگزینی اعضای آن را از طریق تولد تضمین نماید.

کارکرد جنسی خانواده چیست؟

تنطیم و مشروعیت بخشیدن به تمایلات جنسی در قالب خانواده انجام می شود. 

با اینکه صورت ها و رفتارهای جنسی در جامعه های مختلف، متفاوت است اما همیشه با گونه ای از ضابطه و قاعده برای ازدواج مواجه می شویم.

به عنوان مثال: مشاهده شده است، که ممنوعیت زنا با محارم تقریباً در تمامی جامعه ها وجود دارد ( هرچند که تعریف یکسانی از زنای با محارم وجود ندارد).

در حقیقت هیچ جامعه ای وجود ندارد که روابط جنسی در آن فارغ از هر نوع قاعده ای باشد. 

خانواده چیست کاکرد و نقش خانواده

تحقیقات جرج مردوک نشان می دهد که برخی از جامعه ها روابط جنسی قبل از ازدواج را تنها تحت پاره ای از شرایط مجاز می شمارند.

حتی در جوامعی که روابط جنسی در آن ها با سخت گیری کم تری همراه است، دیدگاه افراد از بر قراری این روابط، بیش تر فراهم آوردن شرایط برای ازدواج های مناسب تر است ( مانند اثبات قابلیت زوجین در فرزندآوری) و نه صرفاً انگیزه های مبتی بر خوش گذرانی و تفریح.

کارکرد فرزند پروری و حمایتی خانواده

حمایت و مراقبت از کودکان به ویژه تا زمانی که نوزاد از لحاظ بلوغ زیستی دوران وابستگی را پشت سر نگذرانیده است امری ضروری به حساب می رود. 

این کارکرد ممکن است افراد سالخورده را نیز در بر بگیرد، هرچند که در برخی از جوامع آن ها به حال خود واگذاشته می شوند تا از بین بروند. 

با این حال واقعیت آن است که در تمامی جوامع، خانواده برای اعضای خود در حکم پناهگاه و وسیله دفاعی است. به این کارکرد گاهی عنوان نگاهداری داده شده است.

کارکرد اجتماعی خانواده

اجتماعی کردن فرآیندی است که بر اثر آن فرزندان خانواده برای زیستن در جامعه آموزش می بینند. 

به این ترتیب موجود انسانی به نحو مشخصی حالت انسانی به خود می گیرد و شخصیت وی رشد می کند. 

از دیدگاه اجتماعی فرآیند اجتماعی کردن تداومی به وجود می آورد که اعضای جامعه به طور پیوسته توسط جوانان جایگزین می شوند.

خانواده چیست کاکرد و نقش خانواده

کارکرد خانواده به عنوان پایگاه اجتماعی

خانواده از طریق جایگزین سازی و یا تخصیص پایگاه به اعضای جدید خود برخی از موقعیت های اجتماعی را تفویض می نماید. 

از طریق تولد مشروع، موقعیت کودک در مجموعه روابط و تعهدات خویشاوندی مشخص می شود. 

خانواده همچنین موقعیت های زندگی فرد و پایگاه اجتماعی ویژه او را در زندگی مشخص می نمایند.

کارکرد عاطفی خانواده چیست؟

کارکرد عاطفی خانواده از نیاز انسان به محبت و وابستگی های عاطفی او ناشی می شود، از طریق عضویت در این گروه روابطی ممکن است گسترش پیدا کند که برای تمامی افراد ارضاء کننده باشد. 

بدون وجود محبت و احساس پیوستگی، خانواده ممکن است با مشکلات عاطفی و روانی مواجه گردد.

خانواده چیست کاکرد و نقش خانواده

کارکرد اقتصادی خانواده در جامعه

خانواده در بعضی از اجتماعات و در طول تاریخ دارای کارکرد اقتصادی نیز بوده است. این پدیده در میان اعضای خانواده هایی که در واحدهای تولید اقتصادی مشارکت داشته اند دیده شده است ( مانند مزارع خانوادگی که در آن جوان ترین و سالخورده ترین افراد خانواده مشارکت می کنند). 

در جوامع جدید نقش خانواده در تولید اقتصادی دارای اهمیت کمتری است وبیش تر مصرف کننده تلقی می شود.

انواع خانواده

خانواده ( که در دنیا به مشکل های مختلفی دیده می شود) را می توان با توجه به ملاک های مختلفی مورد طبقه بندی قرار داد که این طبقه بندی به شرح زیر است:

1. وسعت ابعاد خانواده و خویشاوندی که شامل انواع زیر است:

 • خانواده زناشویی (هسته ای) که فقط از شوهر، زن و فرزندان تشکیل شده است. این خانواده بر وابستگی ناشی از ازدواج تکیه دارد و در جوامع صنعتی غرب بسیار رایج است.
 • ساخت خانواده همخون یا گسترده (مشترک) از اشخاصی تشکیل شده است که به علت بستگی های نسبی و خونی با یکدیگر مرتبط هستند. 
 • معمولاً تعداد افراد در این نوع خانواده از خانواده هسته ای بیش تر است ( پدر و مادربزرگ، عمه، خاله، دایی و عمو یا فرزندان آن ها و افراد دیگر). 
 • عواطف و مسئولیت ها به نحوی در میان اعضای آن جاری است که کودکان به سرعت با تمامی افراد دیگر پیوند نزدیک برقرار می کنند.
 •  این خانواده در جوامع صنعتی غرب نادر است، اما وجود دارد.

2. شیوه ازدواج که شامل انواع زیر می شود:

 • اغلب ما با تک همسری آشنا هستیم، یعنی حالتی که بر اساس آن یک مرد با یک زن ازدواج می کند. این الگوی بسیار رایجی در اکثر فرهنگ های جهان امروز است.
 • نوع دیگری از وصلت چند همسری است که در جوامع صنتی غرب بسیار نادر است و آن حالتی است که با تعدد زن یا مرد در یک کانون ازدواج سر و کار داریم.
 •  چند زنی صورتی از ازدواج است که یک مرد دارای دو زن یا بیش تر است. 
 • در مقابل آن چند شوهری قرار دارد که البته در دنیای امروز خیلی نادر است، گونه ای از اتحاد هم در زناشویی مشاهده می شود که از یک زن و چند مرد تشکیل شده است. 
 • زناشویی گروهی به حالتی گفته می شود که تعدد زن و شوهر(هردو) مطرح است و میزان آن در دنیا فوق العاده کم است.


3.نحوه ی انتخاب همسر که شامل موارد زیر است:

 • قواعد درون همسری مقرر می دارد که شخص می باید در داخل گروه معینی ازدواج کند. نادیده گرفتن این قواعد در مواردی با عکس العمل های شدید مواجه است.
 • قواعد برون همسری از سوی دیگر بر ازدواج در خارج از یک گروه معین تاکید دارد (مانند کلان).
 • در رابطه با عملکرد این دو گونه متفاوت هر جامعه محدودیت هایی از لحاظ بسته بودن نسبت به گروه ( برون همسری) و مرزهای فاصله گروهی (درون همسری) معین می دارد که در انتخاب همسر نقش دارند.


4. مرکز ثقل قدرت که شامل انواع زیر است:

 • خانواده های پدر سالار که در آن مردان  تسلط دارند.
 • به هنگامی که زن بیش ترین نیرو و اقتدار را در خانواده بر عهده داشته باشد این خانواده مادر سالار خوانده می      شود.
 • خانواده تساوی گرا که در جامعه صنعتی غرب بسیار رایج است و در آن قدرت به میزانی کم و بیش مساوی میان دو جنس تقسیم می شود.

خانواده

5. منشاء و نسب که شامل موارد زیر است:

 • در خانواده "پدر تبار" نسبت  از طریق مردان تعیین می شود.
 • در خانواده "مادر تبار" نسبت روابط و پیوند خونی از طریق زنان تعیین می شود.
 • در خانواده "دو تبار" که در جوامع صنعتی غرب عمومیت دارد نسبت از سوی" زن و مرد" تعیین می شود.


6. محل اقامت که شامل موارد زیر است:

 • خانواده "پدر مکان" خانواده ای است که زوج پس از ازدواج در خانواده و یا روستای جنس مذکر سکونت اختیار می کنند.
 • خانواده "مادر مکان" در حالت مخالف قرار دارد و زوج در خانواده یا روستای جنس مؤنثساکن می شوند.
 • خانواده "نو مکان" در موردی گفته می شود که زوج در محلی دور از خانواده های زوجین ساکن می شوند.

شما به راحتی می توانید با مراکز برتر مشاوره همچون "مرکز مشاوره ستاره" تماس حاصل کنید، رزرو وقت با مشاور از طریق شماره های 02122354282 و 02122247100 و به وسیله موبایل از طریق شماره های 09035673050 و 09108347597 امکان پذیر است.


7 علت خیانت زنان که باید بدانید +راه های پیشگیری

7 علت خیانت زنان که باید بدانید +راه های پیشگیری

خیانت زنان به همسرشان به چه دلیلی می باشد؟ خیانت یکی از مخرب ترین عوامل در تخریب روابط زناشویی می باشد که در بسیاری از موارد به خیانت ختم می شود، خیانت به معنی برقراری رابطه عاطفی و یا جنسی به صورت موازی می باشد، خیانت از هر مدل و شکلی که باشد به ارتباط عاطفی آسیب می زند.
بهترین برخورد با کودک بد غذا با استفاده از مشاوره نوین

بهترین برخورد با کودک بد غذا با استفاده از مشاوره نوین

غذا خوردن کودکان همیشه یکی از  دغدغه های اصلی والدین علی الخصوص مادران بوده است. بسیاری از مادران از بد غذایی فرزندان خود شکایت می کنند و با حالتی اندوهگین و ناامید می گویند که فرزند من در طول روز هیچی نمی خورد یا کودک من بسیار بد غذا است و خیلی کم غذا می خورد. در این مقاله به بررسی و درمان مشک...
11 نکته در مورد تربیت کودک که کسی به شما نمی گوید

11 نکته در مورد تربیت کودک که کسی به شما نمی گوید

زمانی که زوجین تصمیم می گیرند که صاحب فرزند شوند ممکن است مهمترین دغدغه شان این باشد که از پس هزینه های آن بر بیایند و بتوانند نیازهای مالی فرزندشان را تامین کنند اما ممکن است کمتر کسی به این مسئله توجه کند که آیا از لحاظ روانی آمادگی این را دارند که مسئولیت تربیت کودکی را بر عهده بگیرد و آیا با نحو...
برخورد با بداخلاقی همسر معجزه می کند

برخورد با بداخلاقی همسر معجزه می کند

نارضایتی بسیاری از زوجین در زندگی مشترک مربوط به  بدرفتاری همسرشان است. این نارضایتی در زنان بیش تر از مردان دیده می شود اما نمی توان گفت که زنان در رابطه بدرفتاری نمی کنند. در ادامه مقاله راه های مقابله با بداخلاقی همسر ذکر شده است.
علت جر و بحث های خانوادگی و بی احترامی فرزندان به والدین

علت جر و بحث های خانوادگی و بی احترامی فرزندان به والدین

بیش تر افراد  جر و بحث خانوادگی را تجربه می کنند، این موضوع امری طبیعی است اما تکرار آن می تواند مانع مهمی در برقراری ارتباط باشد، در هر اجتماعی ،حتی خانواده، هر فرد عقاید و اندیشه های خاص خود را دارد پس اختلاف نظر بین افراد طبیعی می باشد.
مشکلات شایع جنسی در مردان و زنان چیست؟

مشکلات شایع جنسی در مردان و زنان چیست؟

طبق آماری که از مطالعات روانشناسان به دست آمده است، مشکلات شایع جنسی در زنان و مردان از مهم ترین مشکلات زندگی است و زوج هایی که به این مشکلات دچار می شوند به احتمال زیاد در مورد این اختلالات با  یکدیگر حرف نمی زنند و ممکن است اختلال و مشکل آن ها به خوبی مشخص نشود.
آیا وقتی عصبانی هستید نباید رابطه جنسی داشته باشید؟

آیا وقتی عصبانی هستید نباید رابطه جنسی داشته باشید؟

رابطه جنسی هنگام عصبانیت خوب است؟ آیا رابطه جنسی از عصبانی شدن جلوگیری می کند؟ در  ازدواج های نادرست و ناسالم ، زوجین رابطه جنسی را به عنوان نوعی سلاح استفاده می کنند و سعی می کنند که به وسیله آن همسر خود را کنترل کنند. افراد زیادی وجود دارند که برای آن ها رابطه جنسی نوعی قدرت محسوب می شود.
آیا روش های ارتباطی غلط باعث شکست رابطه شود؟ | آموزش ارتباط موثر با همسر

آیا روش های ارتباطی غلط باعث شکست رابطه شود؟ | آموزش ارتباط موثر با همسر

شکست رابطه به دلایل مختلفی رخ می دهد که یکی از مهمترین عوامل، عدم آموزش های ارتباطی زوجین است. همه ما نیاز به آموزش ارتباط موثر با همسر داریم. در سال های اخیر تحقیقات زیادی در زمینه ازدواج موفق به خصوص در این مورد که چه عواملی باعث موفقیت در ازدواج می شود، شکل گرفته است و اطلاعات زیادی در این مورد ب...
آیا با همسرمان دوست باشیم؟ چگونه همسر خوبی باشیم؟

آیا با همسرمان دوست باشیم؟ چگونه همسر خوبی باشیم؟

چگونه همسر خوبی باشیم؟ آیا می توان دوست خوبی برای همسرمان باشیم؟ به عنوان تازه عروس و داماد ممکن است فکر کنید که وظایف زناشویی در اولویت قرار دارند ولی با این کار ممکن است که  دوستی و رفاقت با همسرتان را از دست بدهید.
آیا همسرم باید همیشه احساسات مرا پیش بینی کند؟ | رفتار عاشقانه با همسر

آیا همسرم باید همیشه احساسات مرا پیش بینی کند؟ | رفتار عاشقانه با همسر

رفتار عاشقانه با همسر   | بسیاری از افراد فکر می کنند که سازگاری حقیقی و  عشق واقعی به همسر به معنای همفکر بودن است. مثل اتفاقی که در فیلم ها و کتاب ها زیاد دیده می شود، نگاه افراد به یکدیگر جلب می شود، وقتی دیگری ناراحت است احساسات او را متوجه می شوند و همیشه هرکاری می کنند تا یکدیگر را خ...
آیا باید همسرمان را همیشه خوشحال نگهداریم؟

آیا باید همسرمان را همیشه خوشحال نگهداریم؟

خوشحالی همسر همیشه وظیفه شما نیست؟ آیا این جمله از نظر روانشناسی درست است؟ در زندگی مشترک نیازی نیست که مسئولیت احساسات دیگران را بپذیریم. این که همسرتان را همیشه خوشحال نگه دارید وظیفه شما نیست.
مشاوره زناشویی تهران و اختلال عملکرد جنسی زنان و مردان

مشاوره زناشویی تهران و اختلال عملکرد جنسی زنان و مردان

مشاوره زناشویی تهران (به صورت حضوری ) و در سایر شهرهای ایران (به صورت تلفنی ) توسط مرکز مشاوره ستاره صورت می گیرد. برای مشاوره اختلال عملکرد جنسی زنان  و مردان می توانید به شعب مختلف مرکز سرتاسر تهران مراجعه فرمایید.
مشاوره زناشویی و بهبود کیفیت زندگی

مشاوره زناشویی و بهبود کیفیت زندگی

مشاوره زناشویی یا مشاوره جنسی به منظور رفع مشکلات جنسی و بهبود رابطه میان زن و شوهر می باشد. این نوع مشاوره با دو رویکرد حل مشکل جنسی از طریق آموزش زوجین و درمان مشکل جنسی از طریق ورزش ، دارو و یا تکنیک RP به درمان افراد می پردازد.
نحوه ایجاد روابط خوب خانوادگی

نحوه ایجاد روابط خوب خانوادگی

روابط خوب خانوادگی  به کودکان کمک می کند تا احساس امنیت و دوست داشتن کنند. این روابط به شما کمک می کند که احساس خوبی داشته باشید. با داشتن کیفیت، ارتباطات، کار تیمی   و قدردانی می توانید در خانواده خود روابط خوبی ایجاد کنید.
7 ویژگی خانواده سالم

7 ویژگی خانواده سالم

ویژگی های خانواده سالم شامل این موارداست: تعهد عمیق به یکدیگر. اولویت با خانواده است. برقراری ارتباط به شکلی مؤثر. قدردانی صمیمانه از یکدیگر. مراقبت اعضای خانواده از یکدیگر.   حل سریع اختلافات و دلخوری ها و به اشتراک گذاشتن یک تعهد معنوی است.
مشاوره خانواده تلفنی

مشاوره خانواده تلفنی

مشاوره خانواده تلفنی با شماره 02122354282 و 02122247100 و  شماره موبایل های 09035673050 و 09108347597 امکان پذیر است.
مرکز مشاوره خانواده

مرکز مشاوره خانواده

 مرکز مشاوره ستاره زندگی با شماره تماس: غرب تهران 02122354282 و  شمال تهران 02122247100 و مرکز و شرق تهران 02188419832 ارزیابی: ارزیابی بخش مهمی از  درمان است، زیرا در طی این فرایند، روانشناسان مرکز مشاوره خانواده عملکرد مراجعان را برای تعیین اینکه احتمال وجود یک مشکل روانی یا اختلال...