تست هوش فضایی به سنجش توانایی ها و مهارت های سه بعدی شما می پردازد، این مهارت ها برای نقشه خوانی، فرود هواپیما و فعالیت های استراتژیک به کار می رود. مغز شما باید هریک از تصاویر زیر را به صورت سه بعدی و در امتداد سه محور x,Y,Z مجسم کند و سپس در امتداد زاویه صحیح و پیرامون محوری مشخص بچرخواند.

تست هوش فضایی

تست تجسم فضایی (شماره 1)

آزمون 1:

فرض کنید که جدول زیر را با مقوا درست کرده اید، هریک از وجه های مختلف آن را بر امتداد ضلع ها تا کنید و مکعبی بسازید. هریک از تصاویر موجود در هر خانه یکی از وجوه مکعب متساوی الاضلاع یا شش وجهی ایجاد شده را می پوشاند. اگر مکعب ایجاد شده را به گونه ای مقابل صورت خود بگیرید که وجهی که مثلث روی آن قرار می گیرد در سمت راست و وجهی که مربع برروی آن واقع شده است در سمت چپ قرار بگیرد. کدام یک از چهار گزینه زیر درست خواهد بود:

آزمون2:

این آزمون پیچیده تر از  نمونه قبلی می باشد و مستلزم تصویر سازی فضایی بیش تری در امتداد سه محور X,Y,Z می باشد فرض کنید شکل زیر را از مقوا ساخته اید و با تا کردن وجوه آن در امتداد ضلع های مشخص آن را به یک مکعب تبدیل کنید. کدام یک از گزینه های الف، ب، ج، د درست است؟

آزمون3:

این آزمون را می توانید با استفاده از چوب کبریت به منظور افزایش توانایی ها و مهارت های منطقی و بهبود هوش فضایی خود انجام دهید، به تصویر نگاه کنید و بدون آن که چوب کبریتی را حذف کنید تنها با جابه جا کردن آن ها سه مربع ایجاد کنید. 

آزمون4:

فرض کنید در آزمون3 می توانید سه چوب کبریت را حذف کنید آیا هنوز می توانید با چوب کبریت های باقی مانده سه مربع ایجاد کنید؟


آزمون5:

با استفاده از شش چوب کبریت سه مثلث متساوی الاضلاع بسازید.

آزمون6

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید،13 چوب کبریت، 6 ناحیه با مساحت مساوی را پدید آورده اند، یکی از چوب کبریت ها را بردارید و سپس باقی چوب کبریت ها را به گونه ای کنار یکدیگر قرار دهید که مجددا 6 ناحیه با مساحت مساوی ایجاد شود.

آزمون7:

در شکل زیر با استفاده از 6 چوب کبریت 5 مربع ساخته شده است، 2 عدد از چوب کبریت ها را به گونه ای جابه جا کنید که فقط سه مربع باقی بماند.

آزمون8:

با استفاده از 12 چوب کبریت شکل هندسی ایجاد کنید که 12 زاویه 90 درجه را در گوشه های خود داشته باشد.

اگر نتوانستنید هریک از آزمون های فوق را به سرعت انجام دهید و پاسخ منطقی آن را بیابید یا از شکل درست کرده خود اطمینان ندارید می توانید ادامه مطلب را مطالعه کرده و پاسخ های سوالات را متوجه شوید.

پیش از مطالعه پاسخ ها هرچقدر می توانید وقت صرف کنید تا پاسخ را بیابید. این موضوع می تواند یک تمرین و ورزش برای تقویت حافظه فضایی شما باشد.


پاسخ تست هوش فضایی

اگر سوالات فوق را به درستی پاسخ دادید شما از هوش فضایی خوبی برخوردار می باشید. اگر فقط چند پاسخ نادرست یا چند آزمون حل نشده دارید، شما از قابلیت و مهارت های فضایی خوبی برخوردار هستید.

اگر چند آزمون به درستی حل کرده اید یا هیچ یک را به درستی حل نکرده اید، نیازمند تمرین و تقویت مهارت فضایی می باشید.

پاسخ های درست به این ترتیب می باشد:

آزمون یک)ب

آزمون دو) الف

آزمون سوم

آزمون چهارم

آزمون پنجم: یک شکل سه بعدی بسازید

آزمون ششم: 

آزمون هفتم

آزمون هشتم

تست هوش فضایی در نقشه خوانی و جهت یابی (شماره دو)

این تست به شناسایی مهارت های نقشه خوانی و جهت یابی شما در موقعیت های واقعی زندگی می پردازد، بخش اول

در هریک از پرسش های زیر گزینه ای را که توصیف کننده بهتری از رفتار شما می باشد را علامت بزنید:

1.در ماشین خود در حال رانندگی به سمت جنوب هستید و باید خیابان خاصی را از روی نقشه پیدا کنید، چگونه عمل خواهید کرد:

الف) نگاه کوتاهی به نقشه می اندازید و فورا راهی را که باید بپیمایید تشخیص می دهید.

ب) چندین بار به نقشه خیره می شوید و آن را می چرخوانید تا درست در امتداد همان مسیر قرار بگیرید و آنگاه به رانندگی ادامه می دهید.

پ) برخی اوقات نیز نمی توانید به سادگی خیابان مورد نظر را پیدا کنید.

ج) باید نقشه را با دقت و تمرکز مطالعه کنید و حتی بارها این کار را انجام دهید و آن را در تمام جهت های ممکن می چرخوانید. در غیر این صورت نمی توانید خیابان مورد نظر را پیدا کنید. گاهی موفق نمی شود و در نهایت مجبور می شوید که از شخص دیگری کمک بگیرید.

2.به همراه چندتن از جهانگردان سرگرم بازدید از مناطق دیدنی هستید، تمام روز را پیاده در شهر قدم زده اید، سپس یکی از همسفرانتان از شما سوال می کند که فلان قلعه مشهور در کجا واقع است. چه خواهید کرد؟

الف) بی آنکه تردیدی به خود راه دهید، فورا راه را به او نشان می دهید.

ب) فوری به خاطر می آورید که قلعه در قسمت بالا سمت چپ نقشه بوده اما هنوز نمی توانید آن را با موقعیت بیرونی تطبیق دهید و راه درست را به او نشان دهید.

ج) می دانید که قلعه در سمت شمال شرقی واقع شده و بعد از آن با استفاده از موقعیت خورشید در آسمان جهت یابی می کنید و موقعیت محلی را که در آن قرار دارید روی نقشه معین می سازید. فقط می توانید جهت را تقریبی و نه با قطعیت به او نشان دهید.

3. به ورزشگاه بزرگی به منظور دیدن فوتبال رفته اید، سپس برای خرید غذا یا تنقلات از صندلی خود بلند می شوید. چقدر طول می کشد تا دوباره صندلی خود را پیدا کنید؟

الف) مدت زیادی طول نخواهد کشید زیرا دقیقا موقعیت صندلی خود را می دانم و می شناسم.

ب)ممکن است اندکی طول بکشد، زیرا این احتمال وجود دارد که هنگام برگشت، اشتباه کرده و کمی سردرگم شوم.

ج) اگر ردیفی را که صندلی من در آن است به خاطر داشته باشم بدون هیچ مشکلی راه خود را پیدا خواهم کرد.

4. به تازگی دستگاه دی وی دی پلیر خریده اید و می خواهید آن را نسب و راه اندازی کنید. کتابچه راهنما را به دست می گیرید و شروع می کنید، آیا با اولین تلاش موفق خواهید شد؟

الف) بدون هیچ شکی بله

ب) خیر باید کمی تلاش و دقت بیش تری در کار به خرج دهم و حتی ساعت ها وقت صرف کنم.

ج)مدتی طول خواهد کشید تا موفق شوم. مجبور خواهم بود دستورالعمل راهنما را بارها و بارها بخوانم اما معمولا در پایان کار موفق می شوم.

5. نقشه شهر جدیدی را که تازه به آن مسافرت کرده اید در هتل جا می گذارید، اما در مرکز شهر یک تابلو نقشه عمومی می بینید و می خواهید خیابان مورد نظر را از روی آن پیدا کنید، چه اتفاقی خواهد افتاد:

الف) نگاهی اجمالی به نقشه می کنم و بدون کوچک ترین مشکلی راه خود را می یابم. 

ب) سعی می کنم مسیر خود را از روی نقشه پیدا کنم اما 200 متر آن طرف تر به کلی آن را فراموش میکنم.

ج) باید چندین بار نقشه را نگاه کنم تا مسیر را به خاطر بسپارم، سعی می کنم مسیر را حفظ کنم و از ساختمان های مهم مانند مسجد، شهرداری، هتل و غیره کمک می گیرم. معمولا با این روش موفق می شوم.

6.آیا در دروس ریاضیات، جبر و آنالیز در مدرسه و دبیرستان موفق بودید؟

الف) بله همواره از این دروس لذت می بردم.

ب) خیر استعداد چندان خوبی نداشتم و با درس هندسه درگیر بودم.

ج) آنقدرها هم بد نبود در برخ یاز مباحث استعداد ومهارت خوبی داشتم اما برخی از مباحث برای من بسیار دشوار و مشکل بود.

7. راه خود را در شه رگم کرده اید و از عابر پیاده ای آدرس می پرسید، او مسیر را بسیار سریع توضیح می دهد و می رود. آیا مقصد مورد نظر خود را خواهید یافت؟

الف) بله زیرا توضیحات را حفظ کرده ام.

ب) پس از مدت کمی نمی توانم توضیحات او را به یاد آوردم. پس نمی توانم با اطمینان تصمیم بگیرم که باید به سمت راست بروم یا چپ.

ج)به طور معمول بله اما اگر توضیحات او پیش از حد طولانی باشد مسیر یابی برای من دشوار خواهد بود.

8.اگر در اتاقی باشید که پنجره نداشته باشد، آیا می توانید جهت شمال را شناسایی کنید؟

الف) بله آن هم بی هیچ مشکلی

ب) خیر هرگز

ج) احتمالا ممکن است مجبور باشم مدتی در مورد آن فکر کنم.

9.می خواهید از آپارتمانی به آپارتمان دیگری نقل مکان کنید، اگر کارگرهایی که اسباب و اثاثیه را حمل می کنند از شما بپرسند که بوفه را در کدام قسمت ناهارخوری قرار دهند چگونه پاسخ می دهید؟

الف)به بوفه نگاه می اندازم و فوری تشخیص می دهم که کنار آشپزخانه جا می شود یا خیر.

ب)بوفه را به دقت اندازه می گیرم و سپس ابعاد را روی کاغذ می نویسم، چون می دانم پس از مدت کوتاهی آن را فراموش می کنم. سپس آن بخش را اندازه گیری کرده تا ببینم بوفه مناسب است یا خیر.

ج) مدتی طولانی به بوفه خیره می شوم و سپس سعی می کنم به صورت ذهنی ابعاد آن را با ابعاد فضای آشپزخانه تطبیق دهم، اگر از ارزیابی خود مطمن نباشم ابعاد تقریبی را با دست و وجب اندازه می گیرم تا تخمین درست تری از فضای کنار آشپزخانه داشته باشم.

10. با ماشین به مرکز خرید همون هایپر یا ایران مال می روید و ماشین خود را در یک پارکینگ چند طبقه پارک می کنید، آیا پس از آنکه خرید شما تمام شد می توانید ماشین خود را به سادگی پیدا کنید؟

الف)بله مشکلی نخواهم داشت حتی لازم نیست در این باره فکر کنم.

ب)نه احتمالا مجبور خواهم شد این طرف و آن طرف را بگردم تا ماشینم را پیدا کنم.

ج) برای اطمینان بیش تر شماره جایگاه ماشین خود را حفظ می کنم با این حال ممکن است برای پیدا کردن ماشین جهت اشتباه را نیز بپیمایم.

پاسخ تست فضایی در نقشه خوانی

پاسخ سوالات برای زن ها و مردها متفاوت است، ابتدا تعداد گزینه الف را مشخص کنید سپس مشخص کنید که چند بار گزینه ب و سپس گزینه ج را انتخاب کرده اید. پس از آن از فرمول زیر استفاده کنید.

برای زن ها از فرمول زیر

تعداد گزینه الف
ضرب در -5=

تعداد گزینه ب
ضرب در 15=

تعداد گزینه ج
ضرب در 5=

جمع کل
=

برای مردها از فرمول زیر

تعداد گزینه الف
ضرب در -5=

تعداد گزینه ب
ضرب در 10=

تعداد گزینه ج
ضرب در 5=

جمع کل
=

اگر به سوالی جواب نداده اید، 5 امتیاز به مجمموع بالا اضافه کنید.

بیش تر مردها امتیازی بین صفر تا 180 و زن ها امتیازی بین 150 تا 300 کسب می کنند. افرادی که مهارت های فضایی خوب یا ضعیفی دارند امتیازی از 150 تا 180 را کسب می کنند. به خاطر داشته باشید که همواره استثناهایی نیز وجود دارد.

مردی که هوش فضایی، جهت یابی خوبی دارند، امتیازی پایین تر از 150 به دست می آورد. 

هرچه امتیاز شما به صفر نزدیک تر باشد مهارت های جهت یابی و نقشه خوانی شما بهتر است.

زن هایی که هوش فضایی جهت یابی ضعیفی دارند معمولا امتیاز بیش از 180 را کسب می کنند. هرچه امتیاز شما بیش تر باشد به همان اندازه مهارت های جهت یابی و نقشه خوانی شما ضعیف تر است.

امتیاز بین 150 تا 180 به معنای وجود تفاهم فکری میان دو جنس مخالف می باشد. و نشان می دهد که انعطاف پذیری فکری و ذهنی بالایی دارید.


تست هوش فضایی، دانش و حس جهت یابی (شماره سه)

1.کدام یک از شکل های زیر نقشه کشور ایتالیا را نشان می دهد:

2.از مشهد که در شرق واقع شده به سمت کرمانشاه که در غرب کشور است حرکت می کنید، اگر در وسط راه بخواهید به سمت شیراز که در جنوب ایران واقع شده تغییر مسیر بدهید باید به سمت راست بپیچید یا چپ؟

الف) راست

ب) چپ

3. در یکی از خیابان های اصلی شهر که چهار خط عبور دارد به سمت شمال در حال حرکت هستید و می خواهید به سمت جپ بپیچید که تابلو ورود ممنوع را می بینید. سپس در تقاطع بعدی به سمت راست میپیچید متاسفانه در تقاطع بعدی به خیابانی یک طرفه می رسید و مجبور می شوید که به سمت چپ بپیچید، اکنون در چه جهتی در حال رانندگی هستید.

الف)شمال

ب)شرق

ج)جنوب

د)غرب

4. نقشه زیر کشور انگلستان را نشان می دهد. شمال در کجای آن واقع شده است؟ جهت شمال جغرافیایی را روی نقشه نشان دهید.

5. نقشه زیر کدام کشور را نشان می دهد؟ در این نقشه چه تغییراتی ایجاد شده است؟

6.به سمت جنوب رانندگی می کنید. ابتدا به طرف راست و سپس به سمت چپ می پیچید. بعد از یک پیچ تند 90 درجه به سمت راست و دوباره به سمت چپ می پیچید و در نهایت به مقصد خود می رسید. اگر از آینه داخل ماشین به پشت سر خود نگاه کنید. به سمت کدام جهت جغرافیایی نگاه کرده اید؟

الف)به سمت شمال

ب)به سمت شرق

ج)به سمت جنوب

د)به سمت غرب

7. آیا تاکنون نقشه قاره استرالیا را دیده اید؟ سیدنی پایتخت آن را روی نقشه نشان دهید.

8.به دیدار چندتن از دوستان خود که در مادرید اقامت دارند رفته اید. در بالکن ایستاده و به سمت گرانادا خیره شده اید که در سمت شرق قرار دارد. بارسلونا در جهت شمال قرار دارد در این حالت بارسلونا در سمت راست یا چپ شما قرار دارد؟

الف) راست 

ب)چپ

9. کدام یک از تصاویر زیر نقشه قاره آمریکا را بی آنکه چرخیده باشد نشان می دهد؟

10.در خیابانی در سمت راست در حال رانندگی هستید. شما از سمت شمال به جنوب حرکت می کنید و سپس به سمت راست می پیچید. در سر چها راه سوم به سمت چپ و سپس دنده عقب پارک می کنید. به طوری که سپر عقب ماشین شما رو به جدول کنار خیابان قرار می گیرد. حال کاپوت ماشین به سمت کدام جهت جغرافیایی است؟

الف)شمال

ب)شرق

ج)جنوب

د)غرب

پاسخ تست هوش فضایی، دانش و حس جهت یابی

1: ب

2: ب

3: ب

4.

5. ایران که یک آینده در محور افقی آن قرار داده شده است.

6: (د) به سمت غرب

7:

8. (ب) به سمت چپ

9: (الف)

10: (د) به سمت غرب

ارزیابی نهایی هوش فضایی

اگر خانم هستید و امتیاز بالایی کسب نکرده اید ناراحت نشوید و اگر آقا هستید و امتیاز بالایی کسب کرده اید زیاد به خودتان مغرور نشوید.

از دید تکاملی می توان گفت که در طول تاریخ مهارت های شکار حیوانات و یافتن راه خانه بخشی از وظایف مردان بوده است و این امر سبب بهبود توانایی های مغزی آنان در نقشه خوانی، راه یابی و جهت یابی شده است.

از طرفی مردها در تخمین زدن سرعت، مسافت، زاویه ها و جهت های جغرافیای مهارت های غریضی و ذاتی بیش تری دارند. و در نقشه خوانی و جهت یابی نیز می تواند از این مهارت های درونی بهره ببرند.

هوش فضایی و توانمندی مردان به آن ها کمک می کند تا نقشه را در ذهن خود بچرخوانند و مجسم کنند. بنابراین، آن ها به سادگی می توانند جهت حرکت خود را پیدا کنند. بیش تر مردها در حالی که به سمت شمال جغرافیایی ایستاده اند می توانند یک نقشه را به درستی بخوانند. مطالعات و تحقیقات متعدد علمی نیز این امر را ثابت کرده است.

ارتباطات عصبی میان دو نیم کره راست و چپ مغز زن ها این امکان را به آن ها می دهد که بیش تر از مردها از دو دست خود استفاده کنند. این درحالی است که مردها فقط می توانند از دست راست یا چپ خود استفاده کنند.

اغلب زنان هنگام کار با نقشه یا تجسم فضایی دچار مشکل می شوند و این امر را می توان در تاریخ ریشه یابی کرد.

آیا می توانید هوش فضایی خود را بهبود ببخشید؟

بله همواره می توان توانایی ها و مهارت های خود را با تمرین و پشتکار بهبود بخشید. اگر چه این فرآیند مستلزم صرف وقت و انرژی فراوان می باشد و برخی حوصله انجام این کار را ندارند اما از نظر علمی ثابت شده که با تمرین و تکرار می توان ارتباط میان عصبی لازم برای این نوع مهارت ها را افزایش داد.

البته به این نکته توجه کنید که همان طور که نوازنده پیانو نباید تمرین های خود را قطع کند و اگر قطع کند توانایی های او کاهش می یابد ما نیز باید به طور مداوم نقشه خوانی و تجسم فضایی را انجام دهید.

توصیه به زوجین در زندگی مشترک

اگر زن ها مهارت های گفتاری و کلامی خوبی دارند، مردها نیز در نقشه خوانی و جهت یابی قابلیت های خوبی دارند. بنابراین هنگام رانندگی زن خود را برای نقشه یابی سرزنش نکنید و سعی کنید با صبر و دادن تمرین های مختلف مهارت های او را بهبود ببخشید.

توصیه به مردها

اگر مایل هستید که ازدواج و زندگی مشترک شاد و خوبی داشته باشید، هرگز همسرتان را بخاطر نقشه خوانی و جهت یابی مسخره نکنید و به او کمک کنید که مهارت های خود را بهبود ببخشد.

توصیه به زن ها

بهتراست که هنگام نقشه یابی و جهت خوانی به شوهر خود اطمینان کنید و بگذارید او مسیر را پیدا کند و اگر او اشتباه کرد او را سرزنش نکنید.