راه های کاهش پرخاشگری و مهارت های آن آموزش داده شده تا به شما در درمان قطعی پرخاشگری کمک کند. پرخاشگری می تواند در پاسخ به یک رفتار پرخاشگرانه رخ دهد. یا می تواند در سنین کودکی و یا جوانان به منظور بروز خود رخ دهد. رفتارهای پرخاشگرانه می تواند آسیب های جدی برای فرد داشته باشد.

راه های مقابله با پرخاشگری

خشونت در برابر خشونت

بیش تر مواقع فردی که خشونت ابراز می کند در برابر خشونت عقب می کشد. به عبارت دیگر می توان گفت که خشم با خشم فرو می نشیند.

بعضی از امور با امور مشابه خود فرونشانده می شوند.

اگر کمی تحقیق کرده باشید متوجه می شوید که واکسن، ضعیف شده ویروس است که برای کشتن همان ویروس از آن استفاده می شود.

یعنی با استفاده از مشکل، مشکل را حل می کنیم. در تراش دادن الماس نیز از خود الماس استفاده می شود.

البته می توان موارد زیادی را نیز پیدا کرد که عامل ضد باعث از بین رفتن و برطرف کردن چیزی می شوند. به طور مثال آب گرم با استفاده از آب سرد به خنثی تبدیل می شود و گرمای آن از بین می رود.

به یاد داشته باشید که خشونت هم با رفتارهای خشونت آمیز هم با رفتارهای محبت آمیز برطرف می شود. 

بسیاری از مواقع دیده می شود که فرد پرخاشگر در برابر پرخاشگری های دیگری سکوت می کند، همچنین فرد خشن در برابر مهربانی و محبت نیز نرم می شوند و برخورد پرخاشگرانه کاهش می یابد.

فایل صوتی راه کاهش پرخاشگری

فرونشاندن پرخاشگری از طریق پرخاشگری باعث تثبیت پرخاشگری می شود.

برخورد با پرخاشگری در مقالات دیگر کامل بررسی می شود ولی برخورد با خشونت از طریق خشونت در اغلب موارد باعث تثبیت پرخاشگری در فرد می شود. اگر افراد به درک و رشد معنوی لازم برای کنترل خشونت نرسیده باشند خشونت به تمام ابعاد زندگی آن ها نفوذ می کند.

بنابراین استفاده از خشونت برای از بین بردن خشونت باید آخرین راه در نظر گرفته شود.

به یاد داشته باشید که پرخاشگری از طریق محبت نیز سرکوب می شود و راه های دیگری هم برای کنترل آن وجود دارد. پرخاشگری به هر نوعی و به هر دلیلی که استفاده شود آسیب های زیادی را برای خود و اطرافیان به همراه دارد. این رفتارها به تدریج و به مرور در شخصیت فرد ثبت شده و جزئی از وجود او می گردند. 

پیشنهاد مشاور: خشم و پرخاشگری چیست؟

راه های کاهش پرخاشگری  درمان قطعی پرخاشگری

افزایش مهارت های ارتباطی

یکی از عوامل دیگری که باعث ایجاد پرخاشگری می شود بی بهره بودن یا عدم توانایی در ایجاد رفتار سازنده است که معمولا به دلیل نداشتن مهارت های ارتباطی لازم به وجود می آید. 

بیش تر اوقات پرخاشگری در ارتباط با دیگران شکل می گیرد البته ممکن است فرد نسبت به خود نیز افکار خشونت آمیزی داشته باشد. 

توانایی و مهارت برقراری ارتباط با دیگران باعث افزایش محبوبیت فرد می شود. در شرایطی که روابط شکل سالمی دارند، خشونت به ندرت شکل می گیرد.


پرخاشگری ناشی از عدم تفاهم

یکی از دلایلی که باعث ایجاد خشونت و پرخاشگری می شود ناتوانی افراد در درک نظرات و عقیده های یکدیگر است. این عدم درک باعث می شود که افراد نتوانند به طور تفاهم آمیزی با یکدیگر زندگی کنند، این افراد معمولا فاقد مهارت گفت و شنود هستند و این عدم تفاهم باعث ایجاد و تثبیت خشونت می شود.


قائل شدن ارزش و احترام برای خود و دیگران

برخورداری از مهارت های ارتباطی باعث می شود که افراد به صورت سالم با یکدیگر ارتباط برقرا کنند و دیگر نیازی به خشونت و رفتارهای پرخاشگرانه نیست.

به همین دلیل ارزش و احترام قائل شدن برای دیگران جزو عواملی است که از خشونت جلوگیری می کند. البته در این شرایط فرد باید برای خود نیز ارزش و احترام قائل باشد.

به یاد داشته باشید که روابط سالم، مناسب و سازنده با دیگران نیاز به احترام متقابل دارد.


احترام به عقاید دیگران

احترام به دیگران شامل احترام به عقاید و نظرات آن ها می شود. البته به یادداشته باشید که محترم شمردن عقاید دیگران به معنای پذیرش این عقاید نیست. شاید شما عقاید خیلی از افراد را قبول نداشته باشید اما همچنان به آن احترام بگذارید اگر به افکار دیگران احترام گذاشته نشود روابط با تنش و درگیری توام خواهد بود.


تحمیل نکردن عقاید به دیگران

یکی از چیزهایی که باعث احترام به عقاید دیگران می شود تحمیل نکردن افرد و عقاید خویش است. 

نباید فقط به این دلیل که افکار دیگران مخالف افکار شما هستند آن ها را باطل بخوانید و سعی کنید عقاید خود را به آن ها تحمیل کنید. 

در واقع همزیستی با دیگران و ایجاد ارتباط سالم با آن ها نیاز به رفتار های بالغ دارد. تحمیل نظرات باعث ایجاد خشونت و رفتارهای پرخاشگرانه می شود.


شنونده خوبی بودن | درمان پرخاشگری نوجوان

اگر شنونده خوبی باشید می توانید طرف مقابلتان را آرام کنید. زیرا افراد به طور ذاتی دوست دارند که کسی به حرف آن ها گوش بدهد.  البته توجه داشته باشید که آگاه شدن از نظرات دیگران خود باعث می شود که راحت تر از شرایط طرف مقابلتان آگاه شوید و دلایل رفتار او را درک کنید.

این کار باعث ایجاد تفاهم می شود و در چنین شرایطی فرد دلیلی برای بروز رفتارهای پرخاشگرانه ندارد.


روحیه همکاری در روابط

روحیه همکاری در ارتباط با دیگران باعث ایجاد همکاری و تعامل سازنده می شود و فرد زمانی که این رفتارها را در اکثر مواقع مشاهده کند ناخودآگاه خود نیز به این رفتار دست می زند. به یاد داشته باشید که رابطه ای که بر پایه همکاری باشد نمی تواند پرخاشگرانه شود.

این مهارت های ارتباطی  ممکن است سطحی به نظر برسند اما با انجام دادن آن ها به مرور متوجه پیشرفت رابطه خود می شوید.

راه های کاهش پرخاشگری  درمان قطعی پرخاشگری


رفتارهای عادی و لطیف 

رفتارهای محبت آمیز که در ابتدا نیز به آن ها اشاره شد معمولا عاری از خشونت هستند. رفتارهای خشونت آمیز به دلیل نحوه ابراز معمولا پاسخ هایی از همان نوع را به همراه دارند.  البته همان طور که گفته شد این رفتارها باعث تثبیت رفتارهای خشونت آمیز می شوند. علاوه بر تثبیت در برخی از شرایط حتی باعث شدت بخشیدن به این رفتارها نیز می شوند.

به یاد داشته باشید که این رفتارها به هردو طرف آسیب می زند.


برخورد عادی باعث سرکوب خشوت می شود

همان طور که گفته شد میزان خشونت در افراد با رشد و بلوغ فرد در ارتباط است، فرد بالغ که به رشد کافی رسیده است به ندرت دست به رفتارهای خشونت آمیز می زند. پس از چندین بار که فرد خشونت طلب با رفتار آرام مواجه شود ناخودآگاه از شدت رفتارهای خود می کاهد.

البته افرادی که خشونت جزوی از شخصیت آن ها است شامل این موضوع نمی شوند و با این کار نمی توان میزان خشونت آن ها را به مقدار لازم کاهش داد، اما حتی در مقابل این افراد نیز رفتار محبت آمیز تاثیر دارد.

این کار باعث می شود تا فرد خشونت طلب کنترل امور را از دست بدهد. 

این رویکرد در هر شرایطی باعث می شود تا فرد خشونت طلب کمی آرام شود. این کار همچنین می تواند به شدت لذت بخش باشد زیرا فرد احساس خوب و سازنده ای پیدا می کند.


نیاز به رشد و تعالی | راههای کاهش پرخاشگری و خشونت

سکوت و آرامش در مقابل پرخاشگری نیاز به رشد و تعالی فردی دارد، این کار می تواند با تمرین حاصل شود و سخت نیست. این دسته از افراد عملکرد سازنده ای دارند و رفتارهای مخرب را از خود بروز نمی دهند.

البته هر فردی ممکن است خشونت نشان دهد ولی خشونت درجات مختلفی دارد.

آسیبی که از سمت فرد خشونت طلب به فرد وارد می شود ممکن است هفته ها و ماه ها به او آسیب بزند اما فردی که به تعالی رسیده باشد با وجود این که می تواند به فرد آسیب بزند و خشونت نشان بدهد ترجیح می دهد که سکوت کند.


راههای کاهش پرخاشگری و خشونت

کسب آگاهی

هر فرد نیاز دارد که آگاهی و شناخت خود را در روابط خویش بهبود ببخشد و کیفیت زندگی خود را بالا ببرد. خشونت و پرخاشگری به میزانی در ذات انسان قرار گرفته است ولی فرد باید یاد بگیرد که آن را تحت کنترل در بیاورد، در غیر صورت این مشکل باعث آسیب به خود فرد و دیگران می شود.

فعالیت هایی مانند، مطالعه کتاب، دوره های آموزشی، الگوبرداری و مشاهده رفتارهای سالم می توانند در رشد فرد و کاهش پرخاشگری نقش داشته باشند.

به یاد داشته باشید که آدم در هر دوره ای از زندگی می تواند بیاموزد و پیشرفت کند.

راه های کاهش پرخاشگری  درمان قطعی پرخاشگری

خستگی و کم خوابی با رفتارهای پرخاشگرانه ارتباط دارند

  • رفتای های خشونت آمیز تحت تاثیر یک عامل نیستند و به چیزهای زیادی بستگی دارند. 
  • خستگی جسمانی و روحی عواملی هستند که شرایط را برای اقدام های خشونت آمیز فراهم می کند.
  • کم خوابی نقش مهمی در سلامت جسمانی افراد داشته و در دراز مدت آسیب های روانی و جسمانی زیادی به همراه دارد.
  • زمانی که فرد درگیر کم خوابی می شود باید رفتارها و عملکرد خود را کنترل کرده و از اقدام های خشونت آمیز پیشگیری کند.

فرد خسته بیش تر اشتباه می کند و این امر زندگی فردی و اجتماعی او را تحت تاثیر قرار می دهد. حتی کسانی که به ندرت دچار رفتار پرخاشگرانه می شوند نیز احتمال دارد در صورت کم خوابی دست به رفتارهای خشونت آمیز بزنند.

درمان قطعی خشونت

تحت تاثیر خشونت قرار نگیرید

به یاد داشته باشید که پرخاشگری به صورت ناگهانی شروع نمی شود، بلکه ابتدا فرد هیجان های پرخاشگرانه را در درون خود احساس می کند و کم کم این احساسات را بروز می دهد.

کنترل پرخاشگری امری درونی است و باید تمام عواملی که باعث ایجاد خشونت در فرد می شوند را مورد بررسی قرار داد. نباید اجازه داد که هیجانات فرد باعث شود که دست به رفتارهای پرخاشگرانه بزند. 

پرهیز از تماشای صحنه های خشونت آمیز

مشاهده صحنه های خوشونت آمیز باعث بروز خشونت در افرادی که به سرعت تحت تاثیر قرار می گیرند، می شود. البته کسانی که روحیه لطیف و شکننده ای دارند معمولا از دیدن این فیلم ها پرهیز می کنند.


عوامل بیرونی و درونی

عوامل بیرونی محرک به وجود آمدن خشونت می شوند اما از بین بردن خشونت نیاز به عوامل درونی دارد. بسیاری از افراد همیشه دیگران را مقصر می دانند، درحالی که دیگر افراد در برابر همان محرک ها واکنش بهتری نشان می دهند.

به عبارتی دیگر رفتار پرخاشگرانه تصمیم خود فرد بوده و او می توانست این رفتار را با رفتار دیگری جایگزین کند. 

خلق و خو | راه های کاهش پرخاشگری

کسانی که از روحیه حساسی برخوردا هستند به ندرت دست به رفتارهای پرخاشگرانه می زنند اما افرادی که روحیه خشنی دارند  بیش تر در خطر بروز اینگونه رفتارها قرار دارند.

طبیعی است که فرد در طول روز رفتارهای مختلف و احساسات مختلفی را نشان بدهد، این می تواند به دلیل شرایطی باشد که هرکس در آن قرار دارد.

سعی کنید بر رفتار خود کنترل داشته باشید و عقلانی عمل کنید. به طور مثال وقتی مشاهده می کنید شخصی گرفته یا عصبانی است سعی کنید با او حرف نزنید یا سکوت کنید.

پیشنهاد مشاور: آسیب هایی که پرخاشگری به فرد پرخاشگر بزرگسال وارد می کند


راه های کاهش پرخاشگری  درمان قطعی پرخاشگری

الگوهای رفتاری مناسب | راههای درمان پرخاشگری کودکان

افراد باید سعی کند که الگوهای مناسب و آرامی برای خود پیدا کند، این امر بیش تر در سن جوانی و نوجوانی رخ می دهد و فرد رفتارها و عملکردهای دیگران را سرمشق خود قرار می دهد.

البته الگو برداری در تمام زندگی فرد می توان روی دهد، این الگو برداری می تواند منفی بوده و باعث آسیب به فرد شود، از طرف دیگر هم می تواند باعث نجات فرد گردد.

بسیاری از پسران جوان از پدران خود الگو می گیرند و بسیار دیده شده است که کسانی که به زن و بچه خود آسیب می زنند یا نسبت به آن ها رفتارهای خشونت آمیز دارند از پدر خود الگو گرفته اند زیرا همین رفتارها را در پدر خود دیده اند.

البته در الگو برداری می توان از اشخاص معروف یا فوت شده نیز استفاده کرد.


تهذیب نفس | درمان پرخاشگری نوجوان

افرادی که به امور معنوی علاقه دارند و دوست دارند به رشد معنوی برسند معمولا تهذیب نفس دارند مثال هایی از این تهذیب نفس در رفتارهای عارفانه و در داستان های مختلف آورده شده است.

غلبه بر خشم نیز یکی از ویژگی های این افراد است و به وسیله رشد معنوی به دست می آید، ممکن است این کار الکی به نظر برسد اما اعمالی مانند روزه گرفتن باعث می شوند که رذایل اخلاقی در فرد از بین برود.

برخی اعتقاد دارند که عبادت نیز نوعی از این رفتار است که باعث ارتباط با خدا و کوچک شماردن فرد در برابر قدرت خدایش می شود و فرد تکبر و خشونت خود را از دست بدهد.

رویکردهای ارائه شده دارای ویژگی خاص خود هستند و هرکس با به کار بردن تعداد یا همه آن ها در کنار هم می تواند خشونت خود را کاهش دهد

شما به راحتی می توانید با مراکز برتر مشاوره فردی و کنترل خشم "مرکز مشاوره ستاره" تماس حاصل کنید، رزرو وقت 02122354282و 02122247100 و 09035673050 و 09108347597 است.