آسیب هایی که پرخاشگری به فرد پرخاشگر وارد می کند. عمده ترین آسیب هایی که پرخاشگری در بزرگسالان است شامل موارد زیر می باشد.

عوارض پرخاشگری

پرخاشگری میزان زیادی از نیروی فکر و ذهن را مصرف می کند.

تمام اعمال و عملکردهای فرد از ذهن او نشات می گیرد و بعد به مرحله اجرا می رسد. اما بعضی از رفتارها به علت اهمیت بیش تری که دارند مقدار بیش تری از ظرفیت های ذهن فرد را استفاده می کنند.

مطلب پیشنهادی: خشونت و پرخاشگری چیست؟

پرخاشگری به دلیل ماهیت خصومت آمیزی که دارد از اهمیت بالایی برای فرد برخوردار است و مقدار قابل توجهی از ظرفیت های فکری و ذهنی او را به خود اختصاص می دهد.

این نوع رفتارها نگرانی هایی را هم در فرد ایجاد می کند که ممکن است باعث اضطراب او شود.

در هر صورت فردی که میزان قابل توجهی از نیروی فکر و تمرکزش را بر روی رفتارهای پرخاشگرانه می گذارد از ظرفیت ذهنی کم تری برخوردار است و به تدریج توانایی تحلیل امور موجود در زندگی را از دست می دهد.

البته اگر این مشکلات در حد کم و محدود باشند مشکل آفرین نمی شوند اما چنانچه میزان این خشونت از حد معمول بیش تر شود فرد دیگر نمی تواند از ظرفیت های ذهنی خود استفاده کند و به تدریج شخص پرخاشگر، توانایی موجود برای رشد رفتاری، شخصیتی و وجودی اش را از دست می دهد.

آسیب هایی که پرخاشگری به فرد پرخاشگر وارد می کند  پرخاشگری در بزرگسالان

پرخاشگری پیامدهای مشابهی را نیز از سوی سایرین به همراه دارد.

خشونت و پرخاشگری رفتارهایی مشابه با خود را در بر دارد. 

افرادی که در برابر رفتارهای پرخاشگرانه قرار می گیرند واکنش های مشابهی نشان می دهند. البته در صورتی که فرد مورد خشونت قرار گرفته ضعف داشته باشد یا در شرایط خاصی باشد نمی تواند این رفتار را بروز دهد.

به هرحال فرد معمولی زمانی که دربرابر خشونت قرار می گیرد مقابله به مثل می کند.

بنابراین فردی که دست به خشونت میزند با همان نوع رفتار روبرو می شود.


مقابله با پرخاشگری های ایجاده شده از سوی دیگران

مقابله با رفتارهای پرخاشگرانه می تواند سخت و دشوار باشد. در واقع افراد با خشونت ها و پرخاشگرایی هایی که نشان می دهند محیط انسانی اطرافشان را نابود می کنند و برخی دیگر نیز مجبور به زیستن در چنین محیطی هستند.

توجه داشته باشید که فرد پرخاشگر در نهایت مصرف کننده خشونتی است که به وجود آورده است.

اعمال و کردار انسان چیزی نیست که در جهان هستی نابود شود بلکه به او بر می گردد.

مطلب پیشنهادی: پرخاشگری همچون موجی در جامعه پخش می شود | ناکامی و پرخاشگری چه رابطه ای دارند؟

آسیب هایی که پرخاشگری به فرد پرخاشگر وارد می کند  پرخاشگری در بزرگسالان

رویارویی با خاطره ها و رنجش های به جا مانده از خشونت و پرخاشگری

مراحل پایین رشد باعث ایجاد خشونت و پرخاشگری در فرد می شود، هرچقدر فرد از رشد بیش تری برخوردار باشد کم تر دست به خشونت و رفتار پرخاشگرانه می زند.

به هرحال هر فرد در شرایط خاصی بیداری وجدان را تجربه می کند و متوچه بازخورد اعمال خود می شود. آگاه شدن از آسیب ها و تخریب هایی که به دیگران وارد شده است رنج و ناراحتی به همراه دارد.

در حقیقت همان طور که می گویند جهنم مرحله ای آگاهی است.

فرد تا زمانی که آگاهی لازم را کسب نکند متوجه نمی شود که چه صدمه هایی به اطرافیان و محیط خود وارد کرده است. در حقیقت این جهنم به معنای سوختن نیست بلکه این آتش در درون فردی ایجاد می شود که تازه متوجه خطاهای خود شده است.

البته خشونت محدود، آسیب های زیادی به دنبال ندارد اما خشونت شدید و بیش از حد پیامدهای تخریب پذیر زیادی به دنبال دارد.

شما به راحتی می توانید با مراکز برتر مشاوره فردی همچون "مرکز مشاوره ستاره" تماس حاصل کنید، رزرو وقت 02122354282 و 02122247100 و 09035673050 و 09108347597 است.