ماهیت آسیب زای خشونت و پرخاشگری چیست؟ خشونت و پرخاشگری به طور معمول باعث مشکل و دردسر می شود. این امر را افرادی که پرخاشگر هستند و افرادی که در معرض پرخاشگری قرار می گیرند بهتر درک می کنند.

در حقیقت پرخاشگری هم به فرد پرخاشگر هم به فردی که مورد پرخاشگری قرار می گیرد آسیب می زند.

چیزهایی که در مورد ارتباط با ماهیت خشونت و پرخاشگری باید بدانید شامل موارد زیر می شود.

خشونت در مواردی که خشونت اضطراری و حیاتی نیست باعث آسیب و مشکل می شود.

انسان ها در ابتدا در غارها و جنگل ها زندگی می کردند و زندگی خود را به وسیله شکار کردن می گذارندند برای همین خشونت برای آن ها امری حیاتی بوده که باعث می شده بتوانند حیات خود را حفظ کنند. 

از طرف دیگر خطرات زیادی زندگی آن ها را تهدید می کرده که باید با آن ها مبارزه می کردند و به همین دلیل باید خشونت از خودشان نشان می دادند.

در طول تاریخ انسان ها مورد حمله و جنگ از سمت بقیه انسان ها قرار گرفته اند و اگر آن ها قادر به مبارزه نبودند از بین می رفتند بنابراین در این شرایط خشونت و رفتارهای پرخاشگرانه نوعی ارزش و برتری تلقی شده است.

زمانی که انسان ها به کشاورزی روی آوردند دعوا بر سر تعیین زمین شکل گرفت و هرکه توانایی و خشونت بیش تری داشت زمین های بیش تری را تصاحب می کرد اما قادر به کشت در همه زمین ها نبود برای همین از برده استفاده می کرد و اینگونه برده داری شکل گرفت.

پس از تعیین زمین برادر کشی، پدر کشی و درگیری ها شدت گرفت.

در این دوران همچنین نظام بت پرستی شکل گرفت تا برده داری به نوعی توجیه شود. ظلم به برده ها در آن دوره اینگونه توجیه می شد که برده ها مخلوق ضعیف و نیازمند خدایان هستند و برای همین باید به دیگران خدمت کنند.

ظهور انبیاء الهی عاملی بود که ظلم به برده ها را از بین برد و باعث ایجاد برابری میان انسان ها شد، نظام توحیدی در آن زمان باعث شد تا ظلم و تعرض آدم ها به هم نوعانشان کاهش یابد.

پس از آن رفتارهای خشن و خشونت بار انسان ها با جانوران شکل گرفت.

در حقیقت قبل از این هم خشونت هایی از این دست وجود داشتند اما کندن پوست حیوانات، خشک کردن آن ها و موارد زیاد دیگری که مشاهده می شود همه به دلیل خشم و پرخاشگری انسان ایجاد می شوند.

چرا خشونت و پرخاشگری خوب است؟

خشونت و پرخاشگری در تمامی ابعاد ارتباطی میان افراد آسیب زا است.

آسیب هایی که به شخص مورد پرخاشگری واقع می شود بسیار گوناگون و خطرناک هستند.

موادمخدر و اعتیاد باعث مشکلات رفتاری در فرد می شود و ممکن است اضطراب و ناآرامی های زیادی برای آن ها ایجاد کند.

با یک مثال بهتر می توانید متوجه تاثیرات پرخاشگری بشوید

سینا حدود 4 سال بود که به مواد مخدر مختلف اعتیاد داشت و نمی توانست با فرزند و همسر خود ارتباط درستی برقرار کند همان طور که گفته شد این خشونت ممکن است از عوارض مصرف مواد مخدر باشد. 

در طول درمان مشخص شد که او در دوران کودکی بسیار تنبیه بدنی می شده و به شدت مورد توهین و خشونت اطرافیانش قرار می گرفته. این رفتارها باعث ایجاد اضطراب در او شده بود حتی اکنون پس از سال ها که به خانه قدیمی خود می رود مضطرب می شود.

این مشکلات قابل جبران هستند ولی اگر او کاری در این زمینه انجام نمیداد فقط روز به روز ضعیف تر می شد در حقیقت او به دنبال آرامش به مواد مخدر آورده رو کرده بود ولی به پیامدهای آن دقت نکرده بود.

در واقع ارتباط غلط او با کودکان و همسرش، مصرف مواد، خشونت او همگی به دلیل رفتارهای پرخاشگرانه ای بود که در کودکی مشاهده کرده بود.

پس متوجه شدید که این رفتارهای پرخاشگرانه ممکن است زندگی یک نفر را به طور کامل از بین ببرد.

چرا خشونت و پرخاشگری خوب است؟

بیش ترین آسیب های خشونت و پرخاشگری شامل کودکان، زنان و مردان ضعیف می شود.

این مورد می تواند به فرهنگ جامعه نیز بستگی داشته باشد ولی افراد حساس و ضعیف راحت تر مورد خشونت قرار می گیرند. 

در جامعه های مرد سالار این نوع خشونت ها بیش تر دیده می شود که البته با پیشرفت های حاصل شده خوشبختانه، آمار آن در حال کاهش است ولی بازهم افراد زیادی هستند که مورد خشونت و پرخاشگری قرار می گیرند.

چرا خشونت و پرخاشگری خوب است؟

خشونت و پرخاشگری باعث تولید اضطراب و ناامنی می شود.

همان طور که اشاره شد افراد ضعیف، کسانی که ناتوانی جسمی دارند و کسانی که روحیه خشنی ندارند قادر به انجام رفتارهای پرخاشگرانه نیستند و اگر در معرض این خشونت ها قرار بگیرند مضطرب می شوند و آسیب می بینند

افراد میان سال هم معمولا به دلیل رفتار و شخصیت رشد یافته ای که دارند تمایلی به انجام رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیز ندارند و در جریان اینگونه رفتارها آسیب می بینند.

فردی که در معرض اینگونه رفتارها قرار می گیرد به مرور احساس خطر و ناامنی می کند و مضطرب می شود.

چرا خشونت و پرخاشگری خوب است؟

خشونت و پرخاشگری رفتار و شخصیت فرد اقدام کننده را از حالت متعادل خارج می کند.

هر رفتار و عملکردی یک بازخورد از همان نوع به همراه دارد. فردی که سعی می کند به دیگران آسیب بزنید قسمت قابل توجهی از آسیب شامل خودش می شود. 

در حقیقت امکان پذیر نیست که فرد از آسیب زدن به دیگران رشد کند و به تعالی برسد، بلکه با این رفتارها شخصیت و روحیه خودش را نیز تخریب می کند.

به یاد داشته باشید که در این جهان هیچ عملی بدون عکس العمل نیست. رفتارهایی که آسیب زننده هستند فرد اقدام کننده را به آسیب ها و ناهنجاری دچار می کنند.

حضور افراد پرخشم و پرخاشگر باعث ایجاد ناآرامی و اضطراب در محیط می گردد، به همین همه از او دور می شوند و به تدریج از سوی دیگران کنار گذاشته می شود.

در مجموع خشونت پیامدهای زیادی در پی دارد که هم شامل فرد اقدام کننده هم فردی که مورد خشونت واقع می شود، می گردد. در حقیقت خشونت برنده ای ندارد و به تمام افراد درگیر، صدمه وارد می کند.

شما به راحتی می توانید با کلینیک روانشناسی ستاره در زمینه مدیریت خشم تماس حاصل کنید، رزرو وقت 02122354282 و 02122247100 و 09035673050 و 09108347597 است.