چگونه اخلاق بد شوهرمان را تغییر دهیم

تغییر رفتار همسر بعد از ازدواج ممکن است؟ اثر پیگمالیون

تغییر رفتار همسر بعد از ازدواج ممکن است؟ تاکنون در مورد اثر پیگمالیون شنیده اید؟ این اثر بیان می کند که افراد نسبت به انتظاراتی که دیگران از او دارند واکنش نشان می دهند. این اثر از یک افسانه باستانی گرفته شده است، در این داستان پیگمالیون یک فرد مجسمه ساز است که عاشق یکی از مجسمه های خود می شود که بسیار به معشوقی که در ذهن خود ساخته بود شباهت داشت در نهایت مجسمه توسط الهه عشق است به انسان تبدیل می شود.