مهمترین علائم بیش فعالی

علائم بیش فعالی در کودکان| کودک بیش فعال حادثه ساز می شود

بی توجهی، تکانشگری و بیش فعالی از علائم بیش فعالی در کودکان (ADHD) هستند که گاهی اوقات به عنوان اختلال کمبود توجه یا ADD شناخته می شوند.