فوبیای عجیب

ترس از اجسام نوک تیز

درمان ترس از اجسام نوک تیز با استفاده از هیپنوتراپی در کلینیک ستاره ایرانیان انجام می شود. به هراس و ترس شدید از اشیا نوک تیز گفته می شود. مبتلایان به این فوبیا در اطراف هر جسم تیز و آسیب رسانی احساس اضطراب، نگرانی و ترس پیدا می کنند. این ترس حتی می تواند شامل مداد، خودکار، سوزن، سنجاق، قیچی و سایر وسایل خانگی نیز باشد.