عوامل طلاق در جامعه کنونی

17 علت اصلی و عوامل طلاق که کسی به شما نمی گوید

علت و عوامل اصلی طلاق چه چیزی می باشد و چه عواملی باعث شکست زندگی مشترک می شود؟ یکی از مشکلاتی که جامعه درگیر آن شده است و مشکلات بسیاری برای افراد و جامعه ایجاد کرده گسیختگی خانواده و طلاق می باشد.