عوارض پرخاشگری در کودکان

بهترین برخورد با کودکان پرخاشگر و زورگو

اگر فرزند شما به کودکان دیگر چه از نظر جسمی و چه از نظر عاطفی صدمه می ‎زند و این کار را مدام و مکرر انجام می دهد، باید گفت کودک شما جزو کودکان پرخاشگر است. پرخاشگری و زورگویی فرزندان یکی از مشکلات بزرگ والدین است که رفتار و برخورد مناسب با این گونه کودکان باعث می شود رفتار پرخاشگرایانه آن ها کاهش یافته و آن ها بتوانند در آینده با هم سالان خود، بدون رفتارهای پرخاشگرانه همراه شوند.