علائم اضطراب شبانه

اضطراب چه بلایی سر خواب شما می آورد؟

چرا اضطراب در شب شدت می گیرد؟ آیا بی خوابی از علائم اضطراب و استرس است؟ اضطراب احساس طبیعی انسان است، اما در شرایط شدید باعث ایجاد عصبانیت و نگرانی بیمارگونه می گردد. هر چند گاهی اوقات اضطراب در طول زمان از بین نمی رود و در فرد باقی می ماند. این اتفاق باعث می شود که زندگی روزمره فرد مختل شود.