عادت که زندگی شما را نابود می کند

16 کار که زندگی مشترک شما را نابود می کند

چه عادت هایی در زندگی مشترک مخرب هستند؟ وقتی احساسات گرم و شیرین میان زوجین پس از مدتی از بین می رود، می دانید که رابطه شما سمی و ناکارآمد شده است. با آمار بالای طلاق، افراد بیشتری نهاد ازدواج را زیر سوال می برند.