زن پرخرج

آیا باید در زندگی مشترک به آنچه دارید قانع باشید؟ نظر روانشناسی

قناعت در زندگی مشترک درست است؟ این باور می تواند بسیار راحت شما را گول بزند. هر ازدواجی به سازگاری، تفاهم و آسایش نیاز دارد و لازم است که زوجین از بعضی موارد چشم پوشی کنند تا زندگی آن ها بهم نریزد.