روانشناس خوب در تهران

چطور روانشناس خوب انتخاب کنیم؟ پیش از رزرو وقت حتما بخوانید

چطور روانشناس خوب انتخاب کنیم؟ احساس شما نسبت به درمانگر اهمیت زیادی دارد. اگر احساس امنیت نمی کنید یا احساس می کنید که درمانگرتان احساسات شما را درک نمی کند، احتمالا انتخاب اشتباهی داشته اید. شما باید با درمانگر خود احساس راحتی کنید و بتوانید خصوصی ترین موضوعات زندگی خود را با او درمیان بگذارید.