درمان سریع افسردگی

روش های درمان افسردگی | با دارو و بدون دارو | درمان سریع | عوارض

روش های درمان افسردگی متنوع و تفاوت است و به نوع و شدت اختلال بستگی دارد. تمامی روش های درمانی در این مطلب ارائه شده است. این روش ها شامل: روش شناختی درمانی، دارو درمانی، نوروفیدبک و بدون دارو، خانواده درمانی، زوج درمانی، روانکاوی و غیره است.


11 نکته مثبت برای درمان سریع افسردگی

در هنگام افسردگی فکر کردن به تغییرات مثبت غیر ممکن به نظر بیاید، شما ممکن است نسبت به هرتغییری بدبین بشوید یا انرژی لازم برای فعالیت را نداشته باشید ولی باید بدانید که درمان افسردگی ممکن است و گاهی می تواند به سرعت آن را درمان کرد.