درمان بی میلی زنان نی نی سایت

بی میلی جنسی در زنان| دلایل و درمان بی میلی جنسی در زنان

یکی از مشکلات جنسی شایع  بی میلی جنسی در میان زنان می باشد که عوامل مختلفی در آن نقش دارد و این مشکل مانند زود انزالی در مردان و اختلال نعوظ بر روی روابط جنسی تاثیر منفی می گذارد هم چنین در این خصوص تحقیقاتی انجام شده است و بر اساس نتیجه تحقیقات یک سوم از زنان به خاطر نداشتن میل جنسی رنج می برند و این موضوع بهداشت جسمی و روانی آن ها را با آسیب هایی رو به رو می کند.