درمان افسردگی در نوجوانان دختر

افسردگی در نوجوانی | علائم و درمان افسردگی دوران بلوغ

علائم و درمان افسردگی دوران بلوغ و افسردگی در نوجوانی برای دختران و پسران اتفاق می افتد و سبب نگرانی این گروه از افراد و والدین آن ها می شود. شباهت های زیادی بین افسردگی افراد در سنین کم و سنین بالا وجود دارد، آن ها نیز دچار تغییرات روحی، کم خوابی، کمبود انرژی و عدم تمرکز می شوند.