خودکشی فرزند

هر افسردگی منجر به خودکشی می شود | باورهای غلط در مورد خودکشی

میزان خودکشی در تمام جهان سیر صعودی را در چند سال اخیر طی کرده است. امروزه خودکشی در بسیاری از نقاط جهان یکی از دلایل اصلی مرگ و میر به شمار می رود و محدوده سنی نیز ندارد. آیا افسردگی منجر به خودکشی می شود؟