تست وسواس بیل براون

تست وسواس فکری عملی رایگان با تحلیل

تست وسواس فکری عملی یک آزمون خودسنجی است به شما در تشخیص اولیه این اختلال کمک می کند. این اختلال می تواند زندگی شما را مختل کرده و به اطرافیان شما آسیب وارد کند. هر چقدر دیرتر به فکر درمان باشید، درمان آن سختر خواهد بود و شدت اختلال گسترش می یابد.