ترس از پرندگان خانگی

درمان قطعی ترس از پرنده❤️

درمان ترس از پرنده و پروانه (Ornithophobia) به ترس شدید و غیرطبیعی از پرندگان گفته می شود که می تواند از طریق هیپنوتراپی و روش های دارویی و غیر دارویی درمان شود.