اعتیاد به فضای مجازی

کار با فضای مجازی باعث افسردگی می شود | اعتیاد به اینترنت

آیا کار با فضای مجازی و یا اعتیاد به اینترنت سبب افسردگی می شود؟ تحقیقات جدید نشان می دهد که فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام، واتساپ و بسیاری از شبکه های اجتماعی دیگر باعث افزایش افسردگی و تنهایی افراد می شوند.