استرس قبل از ادواج نی نی سایت

افسردگی و اضطراب قبل از ازدواج و عروسی و روش های غلبه

افسردگی در دوران نامزدی و پس از آن نیاز به بررسی است. اما فقط افسردگی نیست نگرانی و اضطراب قبل از ازدواج هم به سختی های آن می افزاید. تصور می شود که خرید خانه و ازدواج دو مورد از استرس آورترین و در عین حال مهیج ترین اتفاقات زندگی است. بنابراین این دو واقعه به فاصله کم از یکدیگر قطعاً حتی بر روحیه قوی ترین افراد نیز اثر می گذارند.