استرس رابطه نی نی سایت

ژنوفوبیا یا ترس از رابطه جنسی| از تشخیص تا درمان

ژنوفوبیا ( genophobia)  که با نام کویتوفوبیا نیز شناخته می شود، ترس از رابطه جنسی می باشد. افراد مبتلا به این ترس ممکن است از تمام اعمال جنسی یا فقط از خود آمیزش بترسند.