ازدواج فرزندان

سندرم آشیانه خالی چیست و چه علائمی دارد؟

فرزندان به هر دلیلی مثل ازدواج، تحصیل یا جستجوی استقلال ممکن است خانه را ترک کنند و زندگی خود را مستقل از والدین شکل بدهند در این شرایط خانواده ها ممکن است درگیر سندرم آشیانه خالی شوند