ازدواج با فرد دوقطبی نی نی سایت

ازدواج با فرد دو قطبی چگونه است| کنار آمدن با همسر دو قطبی

 این مقاله برخی از مواردی را که می تواند هنگام برخورد با همسر دوقطبی پیش بیاید، بیان می کند. مانند همه افراد، افراد مبتلا به اختلال دوقطبی دارای ویژگی های خوب بسیاری هستند، اما در برخی مواقع، آن ها از ویژگی هایی مانند گوشه گیری، تحریک پذیری، بدخلقی و افسردگی نیز برخوردار می باشند.


9 راه برای رسیدن به ازدواج موفق با فرد دوقطبی

در مورد اختلال دو قطبی و تاهل و ازدواج با فرد دوقطبی چه می دانید؟ هنگام ازدواج ما عهد می بندیم که همسر خود را در بیماری و سلامتی دوست داشته باشیم و کنار او بمانیم.