روش های کاربردی خانواده درمانی شناختی

روش های کاربردی خانواده درمانی شناختی

از {{model.count}}
120,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
تعداد
نوع
  • {{value}}
کمی صبر کنید...

آموزش انواع روش های کاربردی خانواده درمانی شناختی - ویژه روانشناسان و مشاوران در حوزه مشاوره خانواده و خانواده درمانی

خانواده درمانی از طریق دلبستگی         

توسعه و نظریه       

تکینک های استفاده شده در ABFT        

آموزش برای ABFT             

ABFT به چه نحوی می تواند مفید باشد؟  

نگرانی ها و محدودیت ها       

داستان درمانی دلبستگی خانوادگی        

تاریخچه و توسعه    

نظریه داستان درمانی دلبستگی خانوادگی  

مشکلات درمان شده   

محدودیت ها و نگرانی ها        

 منظومه های خانوادگی          

توسعه منظومه های خانوادگی   

تکنیک و نظریه منظومه های خانوادگی    

مشکلات حل شده با استفاده از منظومه های خانوادگی           

آیا منظومه های خانوادگی یک روش موثر و کارایی است؟     

انتقادات مربوط به روش منظومه های خانوادگی      

روش درمانی سیستمهای خانوادگی        

توسعه روش درمانی سیستم های خانوادگی            

رهیافت های مربوط به روش درمانی سیستم های خانوادگی     

روش درمان سیستم های خانوادگی و ژنوگرام         

هشت مفهوم نظریه سیستم های خانوادگی که به هم مرتبط هستند           

روش درمانی سیستم های خانوادگی به چه نحوی می تواند مفید باشد؟     

محدودیت ها و نگرانی ها        

فمنیست درمانی        

فمنیست درمانی به چه نحوی اعمال می شود؟         

چارچوب فمنیست درمانی        

فمنیست درمانی و جنسیت        

آیا فمنیست درمانی بر روی مردان هم قابل اعمال می باشد؟     

تاریخچه فمنیست درمانی         

محدودیت های مربوط به فمنیست درمانی              

فرزند درمانی          

تاریخچه و توسعه     

نظریه فرزند درمانی              

فرزند درمانی به چه نحوی صورت می گیرد؟        

مشکلاتی که با استفاده از روش فرزند درمانی رفع شده اند     

آیا فرزند درمانی یک روش کارا و موثری می باشد؟            

محدودیت های مربوط به بازی درمانی     

سیستم های درونی خانواده    

تاریخچه IFS           

مدل درمانی IFS       

شناخت شخصیت (خود) در IFS             

مشکلات درمان شده با استفاده از IFS     

در دوره IFS چه مواردی صورت می گیرد؟          

تکنیک های و روش های IFS  

آموزش IFS            

محدودیت های مربوط به IFS   

نوروبیولوژی میان فردی        

نظریه مربوط به نورو بیولوژی زیستی    

مدیتیشن درمانی و مسیر های عصبی جدید            

آموزشنحوه اعمال نوروبیولوژی میان فردی       

منابع مربوط به نورو بیولوژی زیستی     

  روان درمانی میان فردی       

شرایط درمان شده با استفاده از روان درمانی میان فردی        

فرآیند روان درمانی میان فردی           

کارایی روان درمانی میان فردی            

راهنماهای روان درمانی میان فردی        

محدودیت های مربوط به روان درمانی میان فردی   

   فیلم درمانی        

فیلم درمانی چیست؟   

فیلم درمانی به چه نحوی منجر به بهبود و تسهیل درمان می شود؟         

چه کسانی فیلم درمانی را ارائه می دهند؟              

نگرانی ها و محدودیت ها        

 روان درمانی کار-سرپرستی              

کار سرپستی برای والدین نا امید            

مشلات مربوط به انتخاب دوره کاری در کار سرپرستی         

تاثیرات مربوط به کار سرپرستی بر روی کل اعضای خانواده              

   روش درمانی تعامل میان والدین – کودک          

توسعه PCIT           

PCIT به چه نحوی کار می کند؟            

تکنیک های PCIT    

PCIT به چه نحوی می تواند مفید باشد؟    

مشکلات و محدودیت های مربوط به PCIT           

   روش درمانی افزایش ارتباط              

تاریخچه و توسعه     

روش درمانی بهبود رابطه به چه نحوی کار می کند؟            

شناخت سه مهارت اصلی        

دوره درمانی به چه نحوی می باشد؟        

چه کسانی درمان بهبود رابطه ای را ارائه می دهند؟             

درمان بهبود رابطه ای به چه نحوی مفید می باشد؟ 

نگرانی ها و محدودیت ها        

   خاطره درمانی     

مزایای خاطره درمانی            

خاطره درمانی به چه نحوی صورت می گیرد؟       

یک دوره خاطره درمانی         

کارایی های مربوط به خاطره درمانی      

محدودیت های مربوط به خاطره درمانی   

   درمان بدنی تطوّری ستیر    

تاریخچه و توسعه STST          

تاریخچه روش ستیر   

STST به چه نحوی کار می کند؟            

چه کسانی می توانند از STST منتفع شوند؟            

آموزش STST         

محدودیت های مربوط به STST            

روش درمانی مختصر و متمرکز بر راه حل          

تاریخچه و توسعه SFBT         

SFBT به چه نحوی کار می کند؟            

تکنیک های مورد استفاده در SFBT       

مشکلات درمان شده با استفاده از SFBT  

شرکت در آموزش SFBT        

محدودیت ها و نگرانی های SFBT         

درمان رفتاری – شناختی متمرکز بر روی آسیب    

رشد TF - CBT        

نحوه کار TF - CBT   

مولفه های اصلی TF - CBT شامل:         

مشکلات درمان شده به وسیله TF – CBT              

چه کسی TF – CBT را ارائه می دهد؟      

TF – CBT تا چه حدّی کاربرد دارد؟        

محدودیت های TF – CBT         

روان درمانی آدلریان        

تاریخچه روان شناسی آدلریان    

روان درمانی آدلریان              

  مرحله مربوط به درمان با استفاده از روش آدلریان             

شناسایی ارزش ها و روان شناسی آدلریان              

انواع روش های درمانی آدلریانی            

محدودیت های مربوط به روان شناسی آدلریانی        

مدیریت عصبانیت    

پیدا کردن ریشه های عصبانیت            

یک درمانگر پیدا کنید           

تقویت مدیریت عصبانیت         

مدیریت عصبانیت به چه نحوی کار می کند؟        

مدیریت عصبانیت به دستور دادگاه           

چه کسی دوره های مدیریت عصبانیت را ارائه می دهد؟         

مزایای مربوط به مدیریت عصبانیت به چه کسانی می رسد؟     

محدودیت های مربوط به مدیریت عصبانیت           

رهیافت درمانی رفتاری – شناختی          

نحوه کار روش درمانی رفتاری – شناختی           

تکنیک های CBT      

شرایط و مشکلات سلامت روانی که با CBT مرتفع شده است    

تاریخچه روش درمانی رفتاری – شناختی              

چه کسانی درمان رفتاری – شناختی را ارائه می دهند؟          

نگرانی ها و محدودیت های مربوط به روش درمانی رفتاری – شناختی    

روش درمانی پردازش شناختی               

تاریخچه و توسعه      

روش درمانی پردازش شناختی به چه نحوی کار می کند؟        

روش درمان پردازش شناختی به چه نحوی می تواند مفید باشد؟             

نگرانی ها و محدودیت ها         

زوج درمانی مشارکتی             

زوج درمانی مشارکتی به چه نحوی کار می کند؟      

تحقیق پیشرفته          

استفاده از تضاد برای افزایش صمیمیت     

نظریه مربوط به روش زوج درمانی مشارکتی         

تمرینات مربوط به روش زوج درمانی مشارکتی       

انتقادات و محدودیت های مربوط به زوج درمانی مشارکتی      

درمان مشارکتی        

تاریخچه روش درمان مشارکتی              

نظریه و اصول مربوط به رهیافت درمان مشارکتی    

دوره درمان مشارکتی به چه نحوی می باشد؟          

درمان مشارکتی به چه نحوی می تواند مفید باشد؟     

آموزش و گواهی نامه              

نگرانی ها و محدودیت ها         

مدل توسعه ای زوج درمانی      

مدل توسعه ای زوج درمانی چیست؟        

نظریه مدل توسعه ای              

تکنیک هایی که در مدل توسعه ای استفاده شده است              

محدودیت های مربوط به مدل توسعه ای    

مشاوره تشخیصی      

اصول و نظریه مربوط به مشاوره تشخیص            

مشاوره تشخیص به چه نحوی مفید می باشد؟           

آموزش و گواهی نامه              

محدودیت ها و نگرانی ها         

زوج درمانی با استفاده از ارتباط             

نظریه و توسعه         

شناخت رهیافت ESCT             

ECCT به چه نحوی مفید می باشد؟           

آموزش ECCT          

نگرانی ها و محدودیت ها         

 روش گاتمن           

روش گاتمن در مورد زوج درمانی          

اهداف و اصول مربوط به روش گاتمن      

چه کسانی می توانند از روش گاتمن منتفع شوند؟      

موسسه گاتمن           

روش درمان عملی- تجربی برای زوجین              

تاریخچه و توسعه      

PET – C به چه نحوی کار می کند؟         

علوم اعصاب موجود در PET – C         

PET – C در مقابل سایر رهیافت های مشاوره زوجین           

PET – C به چه نحوی می تواند مفید باشد؟             

نگرانی ها و محدودیت ها         

منابع و ماخذ

چاپ جدید
چاپ جدید در راه است

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...