یائسگی زودرس

آنچه در مورد یائسگی نمی دانیم

یائسگی مرحله ای از زندگی است که قاعدگی حداقل به مدت 12 ماه متوقف می شود، پس از یائسگی زنان قدرت باروری و بارداری خود را از دست می دهند.هر آنچه باید در این رابطه بدانید.