چگونه دوست داشتنی باشیم

7 تکنیک کسب محبوبت

/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA

هفت تکنیک کسب محبوبت را یاد بگیرید. بیاموزید که با چه روش هایی می توانیم جذاب باشیم و دیگران دوستمان بدارند. فردی که به همنوعان خود علاقه مند نباشد در زندگی دچار مشکلات زیادی می شود و خود بیش از دیگران آسیب می بیند. در بررسی های روانشناسی بیش تر افراد شکست خورده از همین نوع بوده اند.