نگاه مستقیم در چشم

چگونه ارتباط چشمی برقرار کنیم

آیا مشکل نگاه مستقیم در چشم و مشکل در ارتباط چشمی با دیگران دارید؟ تمرین های تماس چشمی می تواند ناشی از اضطراب اجتماعی و یا کمرویی باشد و شما نیاز به روش های ارتباط چشمی برای تماس با جنس مخالف (دختر و پسر) و یا دوستانتان داشته باشید. همه چیز درباره ارتباط چشمی بیان شده است.