مشکلات ازدواج با اتباع خارجی از نظر روانشناسی

سوالاتی که باید برای ازدواج با فرد خارجی بپرسید

/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C

ازدواج با فرد خارجی مشکلات و چالش های خود را دارد. اما از طرفی می تواند برای برخی یک ازدواج موفق با مزایای بالایی باشد. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی و یا ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی نیاز به شناخت عمیق فرهنگی دارد.