مشاور خانواده خوب قم

مشاور خانواده خوب

مرکز مشاوره ستاره مرکز برگزیده کانون مشاوران ایران با سال ها تجربه، در حل مشکلات می تواند به شما کمک کند. بر روی مشکلات تمرکز کنید. به صحبت های هم گوش دهید. از عبارت "من" استفاده نکنید. بی طرف و صبور باشید.در زمان گفت و گو، محیط آرام و بدون تنشی فراهم کنید. مکالمه را ادامه دهید و شنونده فعالی باشید. از خود بپرسید "آیا ترجیح می دهم خوشحال باشم یا با دعوا زندگی خود را خراب کنم؟" و سعی کنید که با هم منطقی صحبت کنید.