مسائل اقتصادی ازدواج

سوالات مهم ازدواج درمورد مسائل مالی و اقتصادی

/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC

سوالات مهم ازدواج درمورد مسائل مالی و اقتصادی، نحوه پس انداز کردن و نحوه خرج کردن آورده شده است. تحقیقات نشان داده است که اغلب دعوای زوجین بر سر پول و مسائل مالی شکل می گیرد. زوجین غالباً بر سر این که چگونه مخارج خود را مدیریت کنند اختلاف نظر پیدا می کنند.