مرکز درمان افسردگی سالمندان

افسردگی در سالمندان

افسردگی یک بیماری شایع روانی است که می تواند در هر سنی رخ دهد. با این حال، خطر ابتلا به افسردگی در سالمندان بیشتر است. افسردگی در سالمندان می تواند تأثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی داشته باشد و می تواند منجر به مشکلاتی مانند انزوای اجتماعی، مشکلات خواب و کاهش عملکرد شود.