مدیری موفق شویم

10 گام تا تبدل شدن به یک مدیر موفق

/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82

10 گام برای تبدیل شدن به یک مدیر موفق برای شما آموزش داده شده است. وظیفه مدیر اغلب تغییر دیدگاه ها و رفتار مردم است. چگونه می توان افراد را تغییر داد بی آنکه احساساتشان را جریحه دار کرد و خشمشان را برانگیخت؟