مثبت اندیشیدن

هفت راه رسیدن به آرامش فکری و تقویت ذهنی

/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C

هفت راه رسیدن به آرامش فکری و تقویت ذهنی شامل: 1-ذهن خود را پر از اندیشه های امیدواری و خوشبختی کنید. 2-سعی کنید در زندگی به دنبال تلافی و انتقام گرفتن از دشمنانتان نباشید چون در صورت بروز هر نوع اقدام تلافی جویانه بیش از دشمنان، خودتان آزار می بینید.