فوبیای سگ

چگونه ترس از سگ را از بین ببریم | فوبیای سگ

ترس از سگ یا سگ هراسی (cynophobia) به ترس شدید و غیرطبیعی از سگ گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در زندگی فرد می شود.