فوبیاهای عجیب

تشخیص و درمان ترس از اقیانوس | فوبیای موج و دریاچه

فوبیاهای زیادی در ارتباط با آب وجود دارد و ترس از اقیانوس (thalassophobia) یکی از آن هاست. در این مطلب علائم و درمان آن و ترس های مشابه همچون ترس از دریاچه ، ترس از ماهی ، فوبیای موج و غیره آورده شده است. این ترس شدید و غالباً بی دلیل نسبت به اقیانوس می باشد.


علائم، انواع و درمان فوبیا و ترس

فوبیا عبارت است از نوعی ترس بیمارگونه و پایدار که باعث اختلال در زندگی روزمره فرد می‌شود، به عبارت دیگر فوبیا ترس از چیزی است که در حقیقت خطری شدید یا حتی واقعی نیز محسوب نمی شود.|علائم| انواع| درمان