فواید هیپنوتیزم

هیپنوتیزم درمانی چیست و آیا هیپنوتراپی واقعاً موثر است؟

هیپنوتیزم درمانی نوعی رواندرمانی است که با ایجاد آرامش، تمرکز و توجه باعث افزایش سطح هوشیاری یا آگاهی ذهن فرد می شود. به عبارت دیگر، فرد در طول درمان در حالت خلسه قرار می گیرد. آیا هیپنوتراپی واقعاً موثر است؟