عوارض اضطراب بیش از حد

آیا اضطراب و تنش باعث طلاق می شود؟+ تست اضطراب

یکی از مشکلات بسیاری از زوجین اضطراب و تنش می باشد، در ادامه تستی طراحی شده است که به شما نشان می دهد تا چه اندازه مستعد تشویش و اضطراب هستید، متاسفانه این اضطراب می تواند بر زندگی مشترک و رابطه شما تاثیر زیادی بگذارد بنابراین این مطلب را از دست ندهید.


عوارض اضطراب که می تواند زندگی شما را مختل کند

عوارض اضطراب در دراز مدت می تواند سلامت روحی و جسمانی فرد را تحت تاثیر خود قرار می دهد. اثرات جسمانی آن عبارت است از: تاثیر بر سیستم عصبی، سیستم قلبی عروقی، سیستم دفع و هضم غذا، سیستم ایمنی و دستگاه تنفس.