عشق منجر به ازدواج

آیا عشق رمانتیک منجر به ازدواج می شود؟

/%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9

در فیلم های زیادی می بینیم که افراد دیوانه وار عاشق یکدیگر می شوند، با سختی فراوان به یکدیگر می رسند و در غروب آفتاب با یکدیگر سوگند یاد می کنند که در سختی و غم در کنار هم بایستند. عشق آن ها از تمام موانع فرهنگی، موقعیت اجتماعی، مخالفت والدین، مسایل مالی و اخلاقی عبور می کند. آیا عشق رمانتیک منجر به ازدواج می شود؟