سوالات جلسه دوم خواستگاری تبیان

سوالات خواستگاری تبیان | مجموعه کامل

قدیمی ها همیشه میگفتند ازدواج مثل هندوانه در بسته است بدین معنی که تا وارد آن نشوی و زندگی مشترک را تجربه نکنی نمی توانی در مورد آن نظر بدهید. البته امروزه بسیاری از زوجین به شناخت کافی پیش از ازدواج می رسند و دیگر نیازی نیست آن را مانند یک هندوانه در بسته ببینند. این شناخت با جلسات مشاوره، سوالات خواستگاری، شناخت خانواده ها و موارد دیگر که در این مقاله به آن پرداخته شده است حاصل می شود.