سوالاتی که باید قبل از ازدواج از همسر خود بپرسیم

سوالات دلبستگی که باید از همسر آینده خود بپرسید

دلبستگی به معنای ایجاد پیوند عاطفی عمیق با دیگران و احساس امنیت در رابطه است که تحت تاثیر تجربیات اولیه کودکی در فرد شکل می گیرد و روابط آینده او را تحت الشعاع خود قرار می دهد. در این مقاله به سوال های خواستگاری وابستگی پرداخته شده است که باید پیش از ازدواج از همسر خود بپرسید.