رفتار با شوهر زودجوش

رفتار با همسر بداخلاق در اسلام و روانشناسی با راهکارهای طلایی

رفتار با همسر بداخلاق در اسلام و روانشناسی چگونه است؟ در اسلام رفتار با همسر بداخلاق در موارد مختلف بیان شده است و از نظر روانشناسی نیز همسر بداخلاق می تواند آسیب های جبران ناپذیری به رابطه وارد کند، به همین منظور زوجین نیاز دارند تا بیش تر در مورد رابطه شان آموزش ببینند.