راه حل درمان وسواس کودکان

وسواس در کودکان +درمان

زمانی که کودکی به اختلال وسواس فکری و رفتاری دچار می شود، زندگی او دچار اختلالاتی می گردد و این اختلال می تواند زندگی کودک را نابود سازد، این اختلال همچنین بر روی اطرافیان کودک تاثیر منفی می گذارد و دیگران به طور منفی تحت بازتاب ویرانگر این اختلال قرار می گیرند.