دکتر برای درمان فوبیا

رابطه فوبیا و مصرف مواد| بهترین روش درمان فوبیا

تحقیقات نشان می دهد که 18.8 درصد از افرادی که در طول زندگی خود فوبیا را تجربه می کنند، به اختلال مصرف مواد نیز مبتلا می شوند. این آمار با وجود ناچیز بودن رابطه فوبیا و مصرف مواد را نشان می دهد.


علائم، انواع و درمان فوبیا و ترس

فوبیا عبارت است از نوعی ترس بیمارگونه و پایدار که باعث اختلال در زندگی روزمره فرد می‌شود، به عبارت دیگر فوبیا ترس از چیزی است که در حقیقت خطری شدید یا حتی واقعی نیز محسوب نمی شود.|علائم| انواع| درمان