دستشویی کودک لجباز

نکاتی در برخورد با کودکان لجباز که کسی به شما نمی گوید

با کودکان لجباز چطور باید برخورد کرد؟ معمولا والدین در برخورد با کودکان لجباز احساس شکست می کنند زیرا کودکان لجباز به هیچ صراطی راضی نیستند و این موضوع والدین را بسیار کلافه و عصبانی می کند اما والدین می تواند به گونه ای با او رفتار کنند که لجبازی کودک از بین برود و  مطیع والدینش شود و به حرف هایشان گوش دهد.