درمان قطعی افسردگی

روش های درمان افسردگی | با دارو و بدون دارو | درمان سریع | عوارض

روش های درمان افسردگی متنوع و تفاوت است و به نوع و شدت اختلال بستگی دارد. تمامی روش های درمانی در این مطلب ارائه شده است. این روش ها شامل: روش شناختی درمانی، دارو درمانی، نوروفیدبک و بدون دارو، خانواده درمانی، زوج درمانی، روانکاوی و غیره است.