خیانت کرده طلاق بگیرم

خیانت چگونه پایان می یابد؟ داستان همسر خیانکار |

/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1

خیانت چگونه پایان می یابد؟ داستان همسر خیانکار از زبان روانشناس بیان شده است. کدام رابطه را انتخاب می کند؟ رابطه قبلی یا رابطه جدید.