خشونت شوهر در خانه

عصبانیت در منزل | آیا خانه مکانی امن برای تخلیه ی خشم است؟

/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84

عصبانیت در منزل | آیا در ازدواج های موفق، خانه مکانی امن برای تخلیه ی خشم است؟ بسیاری از افراد عقیده دارند که خانه مکانی است که می توانند در آن تمام احساسات خود را نشان دهند.